<Macro: (,)>

Det sker

BORGERMØDE UDSKYDES - Ny Midtjysk Motorvej

06. mar 2020, 08:40

Borgermøde

AFLYST - Torsdag d. 12. marts 2020 fra kl. 19.00 - 21.00

Ny Midtjysk Motorvej: Borgermøde udskydes på grund af COVID-19 risiko

Borgermøderne i forbindelse med den offentlige høring af VVM-undersøgelsen Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev planlagt til:

  • marts i Arenasyd i Vamdrup
  • marts i Sportshotel Vejen i Vejen
  • marts i Haderslev Idrætscenter i Haderslev

udskydes til et senere tidspunkt på grund af smittefaren fra COVID-19, den såkaldte corona-virus. Nærmere information om tid og sted følger snarest.


Vejdirektoratet forventer at ændre formen af borgermøderne, så tiltag til begrænsning af smitte i højere grad kan iagttages. Nærmere information om dette følger på projektets hjemmeside (www.Vejdirektoratet.dk/midtjysk). 


Vejdirektoratet vil snarest muligt offentliggøre en elektronisk udgave af den præsentation, der var planlagt til borgermøderne. Præsentationen vil blive tilgængelig via projektets hjemmeside.

Som en konsekvens af de udskudte borgermøder forlænges høringsperioden i den offentlige høring af VVM-undersøgelsen til fredag d. 15. maj 2020.

 

 

Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev.
Vejdirektoratet afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen.

 

VVM-redegørelsen er i offentlig høring.
Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger 
og kommentarer til undersøgelsen i høringsperioden, som løber frem til den 13. april 2020.

Du kan læse mere om projektet og indsende høringssvar på www.vejdirektoratet.dk/midtjysk


Borgermøde

Vejdirektoratet afholder borgermøde om projektet:

Torsdag d. 12. marts 2020 fra kl. 19.00 - 21.00

Arena Syd
Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup
 

Det er også muligt, at live-streame borgermødet i Vamdrup på Vejdirektoratets Facebookside

 

ARENA SYD
www.arenasyd.dk