<Macro: (,)>

Det sker

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at NewsHelper.GetNewsById(Int32 newsId) in d:\Umbraco\U7 Solutions\arenasyd-U7.brnd.com\App_Code\Helpers\NewsHelper.cs:line 42
  at ASP._Page_modules_contentblock_views_contentblock_cshtml.Execute() in d:\Umbraco\U7 Solutions\arenasyd-U7.brnd.com\Modules\ContentBlock\Views\ContentBlock.cshtml:line 17
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Umbraco\U7 Solutions\arenasyd-U7.brnd.com\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

I Arena Syd.

Kommunemesterskaber - også for begyndere og senior Gør kommunemesterskaberne til en fælles holdtur, hvor alle kan være med i kampen om at blive mester i Kolding/Fredericia Kommune.

HVEM: Udøvere, 6 - 99 år, begynder, letøvede, øvede.

For yderligere info: www.dgi.dk/badminton/arrangementer/201910104003

 

DGI - Sønderjylland