<Macro: (,)>

Det sker

PULJENS DAG 2020

30. jan 2020, 11:17

Tirsdag den 4. februar

Kl. 19.00 - 21.00 i Arena Syd

Kom til Puljens Dag 2020 og få overblik og hjælp til at finde ud af, hvilke puljer, som foreninger og engagerede borgere kan søge penge fra.


PROGRAM

Kl. 19.00: Velkomst ved Ole Alsted, formand for Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune.

Kl. 19.20: Minioplæg om puljerne på Fritids- og Idrætsområdet.

Kl. 19.40: Minioplæg om puljerne på Kulturområdet.

Kl. 20.00: Minioplæg om puljerne til Byforskønnelse og byudvikling.

Kl. 20.20: Minioplæg om puljer vedr. socialt ansvar, socialt iværksætteri, beskæftigelse og integration - Claus Valter, Birkemose Golfklub, fortæller om klubbens projekt.

Kl. 21.00: Tak for i dag.

Hele aftenen (kl. 19.00-21.00) vil der være mulighed for at få en snak ved standende, hvor de enkelte puljerepræsentanter står klar til at svare på eventuelle spørgsmål.

Det er gratis at deltage i arrangementet og tilmelding er ikke nødvendig.

 

KOLDING KOMMUNE
www.kolding.dk