<Macro: (,)>

Det sker

Store planer for Arena Syd

03. jul 2019, 11:49

Kongeåens Idrætscenter

Bestyrelsen for Arena Syd har gennem længere tid arbejdet på at få området omkring hallerne i spil til mere og anden aktivitet. Der er sammen med Kolding Kommune, skolerne, foreninger, Vamdrup Byforum samt landskabsarkitekt Signe Moos udarbejdet en helhedsplan.

Arbejdet er nu færdigt og vi kan præsentere en helhedsplan, som indeholder mange spændende nye aktivitetsmuligheder for alle aldre. Der er rigtig mange elementer i spil, blandt andet:
• En svømmehal mere til gavn for hele Kolding Kommune
• Udendørs bassiner
• Nyt indgangsparti
• Store udendørs opholdsområder og ny terrasse
• Cykelbane
• Outdoor Fitness muligheder
• Cykelparkering
• Multibane
• Åsted til gavn for de mange nysgerrige
• Multibane
• Bedre atletikfaciliteter

Sidst men ikke mindst bliver det brede træbælte mod Herredsvej fældet, så der bliver åbnet mod byen. Planen indeholder også en mere trafiksikker cykel/gå vej fra Grønnegade til Arena Syd.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at ændre Arena Syds navn. Det nye navn vil henvise til Kongeåen og dens udspring for at stadfæste at vi er fra og i Vamdrup.
Navnet bliver: ”Kongeåens Idrætscenter” og vores slogan bliver ”Kilden til et godt liv”
Vi håber at I alle tager godt imod det nye navn og slogan.

Tegninger og planer vil vi gerne fortælle mere om på et møde efter sommerferien. Der bliver indkaldt gennem ugeavisen, så alle interesserede kan få mulighed for at se de spændende planer.

God sommer til alle

Bestyrelsen for Arena Syd